SPOLMAG Sp z.o.o. w Toruniu świadczy usługi  w zakresie przechowywania dokumentacji płacowej, osobowej i księgowej. Posiadamy stosowne zezwolenia na świadczenie takich usług (RP.I6313-3/2012). To co nas wyróżnia to doświadczenie w branży i pełen profesjonalizm. 

Sami odbieramy dokumentację, łącznie z przygotowaniem spisu zdawczo-odbiorczego i powiadamiamy stosowne instytucje o przyjętych aktach.

Zakres wykonywanych prac archiwalnych to :

  • dokonanie pomiaru ilościowego dokumentacji i przedstawienie kalkulacji cenowej,
  • porządkowanie dokumentów i akt na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i podpisanej umowy,
  • składowanie dokumentacji w warunkach zgodnych z przepisami Ministra Kultury z dnia 12.V.2003r,
  • brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania minął,
  • udostępnianie dokumentacji instytucjom i osobom uprawnionym,
  • przyjmowanie zleceń na wydanie zaświadczeń z zakresu spraw płacowych i osobowych.

Przy zawieraniu umów na przechowywanie akt nie stawiamy żadnych wymagań co do sposobu przekazania. Wystawiamy stosowne zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Obecnie posiadamy akta ponad 80 firm.

Przy ustalaniu ceny za usługi jesteśmy otwarci na negocjacje.

Wyczerpałeś limit wysłanych formularzy.