SPOLMAG spółka z.o.o.  w Toruniu świadczy usługi  w zakresie przechowywania dokumentacji płacowej, osobowej i księgowej. Posiadamy stosowne zezwolenia na świadczenie takich usług (RP.I6313-3/2012).

Sami odbieramy dokumentację, łącznie z przygotowaniem spisu zdawczo-odbiorczego i powiadamiamy stosowne instytucje o przyjętych aktach.

Zakres wykonywanych prac archiwalnych to :

  • dokonanie pomiaru ilościowego dokumentacji i przedstawienie kalkulacji cenowej,
  • porządkowanie dokumentów i akt na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i podpisanej umowy,
  • składowanie dokumentacji w warunkach zgodnych z przepisami Ministra Kultury z dnia 12.V.2003r,
  • brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania minął,
  • udostępnianie dokumentacji instytucjom i osobom uprawnionym,
  • przyjmowanie zleceń na wydanie zaświadczeń z zakresu spraw płacowych i osobowych.

Przy zawieraniu umów na przechowywanie akt nie stawiamy żadnych wymagań co do sposobu przekazania.

Przy ustalaniu ceny za usługi jesteśmy otwarci na negocjacje.

Obecnie posiadamy akta ponad 70 firm.

Wystawiamy stosowne zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwisko rodowe

Data urodzenia

Data zatrudnienia
Od do

Nazwa zakładu pracy

Adres email (wymagane)

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Dodatkowo wiadomość